Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật – trường đại học Mỏ - Địa chất(15/06/2020)

Ngày 12/06/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 106/GCN-BXD về việc Trung tâm hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật – trường đại học Mỏ - Địa chất đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :