Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Viện Vật liệu xây dựng(21/10/2020)

Ngày 20/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 246/GCN-BXD về việc Viện Vật liệu xây dựng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :