Điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh(15/01/2021)

Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tìm theo ngày :