Dùng trí tuệ nhân tạo giám sát công trường xây dựng(30/10/2020)

Hệ thống dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát mọi chi tiết của một dự án xây dựng và tự động cảnh báo các dấu hiệu chậm trễ hoặc lỗi.

Tìm theo ngày :