Hà Nội: Phấn đấu trên 96% số xã đạt chuẩn nông thôn mới(03/04/2020)

Mục tiêu cơ bản phấn đấu thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đến hết năm 2020 của thành phố Hà Nội: Số xã đạt chuẩn NTM đạt trên 96%; thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt 53 triệu đồng/người/năm.

 

Tìm theo ngày :