Nhiều điểm sáng từ huyện đi đầu xây dựng nông thôn mới Thủ đô(30/10/2020)

Là huyện đầu tiên của Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay Đan Phượng vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu đến hết năm 2020 hoàn thành mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới nâng cao đầu tiên của Hà Nội. Xứng đáng là điểm sáng của Thủ đô và cả nước.

Tìm theo ngày :