Hướng dẫn quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù(22/11/2022)

Ngày 22/11/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 5316/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về quy trình, thủ tục quản lý chất lượng thi công, nội dung, định mức chi phí thực hiện công tác bảo trì công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP như sau:

12345...10
Tìm theo ngày :