Thành phố Lào Cai công bố điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tân Lập và nút giao cầu Phú Thịnh(27/12/2022)

Vừa qua, UBND thành phố Lào Cai tổ chức hội nghị công bố công khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị Tân Lập và nút giao cầu Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai.

Tìm theo ngày :