Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Hướng dẫn thanh toán hợp đồng trọn gói

1.Trong hợp đồng trọn gói giá gói thầu được tính cả dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá, trong quá trình thi công có khối lượng phát sinh như: trong  thiết kế và hợp đồng có 100m kè mái, nay phát sinh kéo dài thêm 50m kè mái vẫn nằm trong đoạn tuyến. trường hợp này Chủ đầu tư có được thanh toán thêm khối lượng và giá trị cho nhà thầu ngoài giá trị trong hợp đồng hay không.

2. Trong hợp đồng trọn gói giá gói thầu được tính cả dự phòng cho yếu tố phát sinh khối lượng và trượt giá, trong quá trình thi công không có khối lượng phát sinh, thì nhà thầu có được thanh toán bằng giá trị trúng thầu tronh hợp đồng trọn gói không (bao gồm cả chi phí dự phòng cho khối lượng và trượt giá)

Nguyễn Đăng Dinh (dangdinhsgt@gmail.com) -

Định mức tàu đóng cọc và máy đóng cọc

Tôi đang làm trong lĩnh vực thiết kế. Công tác thi công đóng cọc BTCT dưới nước bằng Tàu đóng cọc AC.19000 và đóng cọc ống BTCT bằng Máy đóng cọc hoặc búa rung AC.21000 đã bao gồm hệ sàn đạo, xà kẹp, định vi đóng cọc hay chưa? Theo thành phần công việc của hai định mức trên ghi gồm công tác "định vị cọc vào vị trí đóng" tức là không cần hệ sàn đạo định vị cọc. Tuy nhiên theo hướng dẫn áp dụng có ghi "Định mức đóng cọc bằng Máy đóng cọc dưới nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi"?

Phạm Tuân (pntuantedis@gmail.com) -

Chuyển tiếp Nghị định số 68/2019/NĐ-CP

Cơ quan chúng tôi là chủ đầu tư một công trình, do phải điều chỉnh thiết kế, dẫn đến phải điều chỉnh dự toán. Dự toán trước đây được lập theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do vậy điều chỉnh dự toán tại thời điểm hiện nay thì áp dụng Nghị định 32/2015/NĐ-CP hay áp dụng Nghị định 68/2019/NĐ-CP?

Dương Văn Định (duonghoangkien@gmail.com) -

Công trình thi công xây dựng kéo dài thì áp dụng mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo quy định của Thông tư nào?

Chúng tôi quản lí 1 dự án kéo dài gần 10 năm, từ lúc nghị định 15/2013 còn hiệu lực, dấu bản vẽ hoàn công theo thông tư 10/2013. Tuy nhiên đến hiện tại, Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 26, nhưng theo điều kiện chuyển tiếp của Nghị định 46 thì công trình vẫn đang tiếp tục thực hiện theo Nghị định 15/2013. Chúng tôi áp dụng mẫu dấu bản vẽ hoàn công theo Thông tư 10/2013 hay theo thông tư 26/2016?

Võ Thành Nhân (vnhan@tcco.com) -

Kỹ sư nhà thầu chính EPC

Tôi tên Nguyễn Tri Túc, là kỹ sư xây dựng cho nhà thầu chính EPC cho 1 dự án BOT ở tỉnh Khánh Hòa. Công trình này được chủ đầu tư thuê lại tư vấn giám sát để đảm bảo việc nghiệm thu tại công trình. Nay chủ đầu tư lại yêu cầu kỹ sư nhà thầu chính EPC cũng phải có chứng chỉ nghề nghiệp hạng 1 mới cho ký hồ sơ. Vậy yêu cầu này có đúng không vì theo tôi được biết kỹ sư nhà thầu thi công trực tiếp chỉ yêu cầu trình độ chuyên môn phù hợp, không đòi hỏi chứng chỉ hành nghề.

Nguyễn Tri Túc (tucnguyen0207@gmail.com) -

Thẩm quyền thẩm định phê duyệt điều chỉnh dự án

Hiện nay trên địa bàn huyện Định Quán có một số công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư công) đã được UBND huyện phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo thẩm quyền. Đến nay, sau khi có các thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 thì các chủ đầu tư lập hồ sơ điều chỉnh dự toán theo Nghị định 68/2019/NĐ-CP (tăng giảm các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư), đồng thời xin ý kiến UBND huyện chấp thuận cho điều chỉnh dự toán và UBND huyện chấp thuận cho phép điều chỉnh. Chủ đầu tư ra quyết định điều chỉnh dự toán trong quyết định báo cáo kinh tế kỹ thuật. Chủ đầu tư điều chỉnh như vậy đúng hay sai?

Nguyễn Đình Cảm (taichinhdinhquan@gmail.com) -