Nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện

Thứ sáu, 13/01/2023 09:52
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 12/1/2023, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng nghiệm thu Nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế “Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện quy định pháp luật về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Đề xuất phương thức quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư”, do nhóm nghiên cứu thuộc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính Lê Đông Thành - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành kết luận cuộc họp

Bảo vệ kết quả thực hiện Nhiệm vụ trước Hội đồng, thay mặt nhóm nghiên cứu, ThS. Nguyễn Mạnh Khởi cho biết, chính sách phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở tại khu vực đô thị, các quốc gia tiên tiến đều coi việc phát triển nhà chung cư cao tầng với các trang thiết bị đồng bộ là yêu cầu tất yếu. Vì phát triển nhà chung cư không chỉ nhằm tiết kiệm quỹ đất mà còn góp phần tạo nên kiến trúc, cảnh quan, xây dựng cuộc sống văn minh, hiện đại cho người dân.

Tại Việt Nam, năm 2014, Quốc hội đã ban hành Luật Nhà ở số 65/2014/QH13, trong đó dành một Chương quy định các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư như: quy định về sở hữu chung, sở hữu riêng nhà chung cư; hội nghị nhà chung cư; ban quản trị nhà chung cư; giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư; kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư.

Năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở. Đến năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, trong đó quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà chung cư và các chế tài xử phạt cụ thể. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã ban hành một số Thông tư điều chỉnh cơ bản các hoạt động của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng nhà chung cư, với các quy định cụ thể về bàn giao hồ sơ nhà chung cư; tổ chức hội nghị nhà chung cư; thành lập và công nhận Ban quản trị; giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư...Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy một trong những vướng mắc dẫn đến tranh chấp, khiếu nại trong quản lý sử dụng nhà chung cư là việc thu nộp, quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư. Đây là nội dung liên quan đến các hoạt động bảo trì, duy tu bảo dưỡng các trang thiết bị sử dụng chung, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động bình thường của nhà chung cư. Do đó, việc thực hiện Nhiệm vụ là rất cần thiết.

Mục tiêu của Nhiệm vụ nhằm đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (phương thức thu nộp, lập tài khoản, quản lý sử dụng kinh phí bảo trì) để hạn chế, khắc phục tình trạng tranh chấp về kinh phí bảo trì giữa chủ đầu tư với ban quản trị, góp phần ổn định xã hội, nâng cao chất lượng sống tại các khu nhà chung cư, là cơ sở quan trọng cho việc cho việc nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (Luật Nhà ở, Nghị định 99/2015/NĐ-CP), tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì nhà chung cư.

Tại cuộc họp, các chuyên gia thành viên Hội đồng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nội dung, yêu cầu được giao; hoàn thành Nhiệm vụ đúng thời hạn hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu đầy đủ. Kết quả của Nhiệm vụ là tài liệu có chất lượng cho các cơ quan chức năng tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục vướng mắc trong quản lý sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cần bổ sung kết quả điều tra, khảo sát, bổ sung mẫu phiếu điều tra, làm rõ hơn các định mức liên quan đến bảo trì, sửa chữa công trình kiến trúc.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Lê Đông Thành đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Nhiệm vụ, đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung, làm rõ hơn những kết quả quá trình điều tra, khảo sát thực tế; làm rõ hơn phạm vi, đối tượng nghiên cứu của Nhiệm vụ, chú trọng nâng cao chất lượng ban quản trị cả về năng lực quản lý cũng như nghiệp vụ công tác tài chính.

Hội đồng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Nhiệm vụ, với kết quả đạt loại Khá.

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)