Hướng dẫn thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng

Thứ ba, 24/08/2021 18:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3405/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn thực hiện việc tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng.

Theo đó, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, không quy định về trình tự, thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 80 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13.

Khoản 7 Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 quy định “Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề thì có thể bị tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt…”

Mẫu biên bản số 07 và mẫu quyết định số 19 ban hành kèm theo Nghị định 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sử dụng trong trường hợp quy định tại Điều 125 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3405-BXD-TTr_24082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3405/BXD-TTr.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)