Xác định khối lượng nước thải của một số ngành nghề tại cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Thứ ba, 24/08/2021 18:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/8/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3403/BXD-HTKT gửi Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc xác định khối lượng nước thải đối với một số ngành nghề sử dụng nước sạch làm nguyên liệu sản xuất chính tại cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Điều 39 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải quy định nguyên tắc cơ bản cách xác định khối lượng nước thải sinh hoạt và nước thải khác. Tuy nhiên, chưa quy định rõ trường hợp hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Ngày 27/12/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước, trong đó tại điểm c khoản 1 Điều 3 quy định “trường hợp các hộ thoát nước sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung nếu lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải thì lượng nước thải sẽ được tính theo đồng hồ đo lưu lượng nước thải. Khuyến khích các hộ thoát nước (trừ nước thải sinh hoạt hộ gia đình) lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải” xác định khối lượng nước thải để định giá dịch vụ thoát nước. Do đó, để đảm bảo quyền lợi của các bên có liên quan, khuyến khích hộ thoát nước lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải; còn khối lượng các loại nước thải khác (nước mưa, nước thải khác,...) được tính toán, xác định theo tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định hiện hành.

Căn cứ Điều 27 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về Hợp đồng dịch vụ thoát nước, đề nghị Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại phối hợp phối hợp với các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp xem xét bổ sung hoặc  điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ thoát nước cho phù hợp với quy định của Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng nhằm bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3403-BXD-HTKT_24082021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3403/BXD-HTKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)