Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định 242/QĐ-BXD ngày 04/4/2019 về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Số văn bản 242
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 4/4/2019
Ngày có hiệu lực 4/4/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Phan Thị Mỹ Linh
Trích yếu Quyết định 242/QĐ-BXD ngày 04/4/2019 về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Kiến trúc - Quy hoạch
Tệp đính kèm: BXD_242-QD-BXD_04042019.signed.pdf