Tin hoạt động
 
Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng bloc bê tông khí chưng áp
3/1/19 2:02 PM

Ngày 28/2/2019, Bộ Xây dựng đã tổ chức nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng bloc bê tông khí chưng áp do Viện Khoa học công nghệ xây dựng chủ trì thực hiện. PGS.TS. Vũ Ngọc Anh Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Bộ Xây dựng làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.  

Toàn cảnh Hội đồng nghiệm thu

Tại hội nghị, TS. Hoàng Minh Đức chủ nhiệm đề tài đã trình bày khái quát báo cáo tổng kết đề tài. Báo cáo cho biết, bê tông khí chưng áp là vật liệu nhẹ có khối lượng thể tích thấp; khả năng cách nhiệt, cách âm, chống cháy,..tốt, cho nên được sử dụng làm vật liệu xây cho các công trình, nhằm góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cải thiện điều kiện vi khí hậu của công trình.

Từ năm 2010 sản phẩm block bê tông khí chưng áp được sản xuất và sử dụng ở Việt Nam. Với lợi thế có khối lượng thể tích nhỏ, khả năng dẫn nhiệt thấp, việc sử dụng bê tông khí chưng áp ở kết cấu bao che mới đem lại hiệu quả cải thiện điều kiện vi khí hậ, giúp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, bê tông khí chưng áp lại có cấu trúc rỗng và khả năng hút nước, hút ẩm cao. Đây là điểm bất lợi cần khắc phục trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều ở Việt Nam. Các hạng mục thi công trước đây cho thấy nếu không có biện pháp xử lý phù hợp, dưới tác động của nước mưa, cả trong quá trình thi công và vận hành, tường bao che bằng bê tông khí chưng áp rất dễ bị thấm ẩm. Do đó, một thời gian dài, bê tông khí chưng áp chủ yếu chỉ được áp dụng cho tường ngăn ở các khu vực không hoặc ít có khả năng tiếp xúc với nước. Điều này dẫn đến việc sử dụng sản phẩm này ở nước ta vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu do nguyên nhân các tường được xây bằng block bê tông khí chưng áp thường bị thấm, đặc biệt là tường bao che; ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình. Do đó việc nghiên cứu các giải pháp chống thấm cho tường sử dụng block bê tông khí chưng áp là cần thiết và có ý nghĩa thực tế cao.

Theo nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài, đề tài có mục tiêu tập trung giải quyết vấn đề nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng bloc bê tông khí chưng áp thông qua việc sử dụng vữa trát chuyên dụng và sử dụng lớp sơn lót chuyên dụng.

Báo cáo tổng kết đề tài gồm có phần mở đầu và 6 chương, Kết luận và Tài liệu tham khảo.

Nhận xét về đề tài, chuyên gia phản biện của Hội đồng – PGS.TS Nguyễn Như Quý – Khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Xây dựng và TS. Thái Duy Sâm – Hội Vật liệu xây dựng cùng các thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá báo cáo đã thể hiện đầy đủ các nội dung cần thiết của nhiệm vụ đặt ra, với chất lượng cao. Bố cục cơ bản là hợp lý, thể hiện được đầy đủ các nội dung của báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu RD và yêu cầu nhiệm vụ được giao. Bản hướng dẫn được biên soạn đầy đủ, hợp lý và có tính khả thi. Các kết quả thu được có cơ sở khoa học , đảm bảo độ tin cậy và có ý nghĩa thực tiễn. Đề tài có tính mới và tính bức thiết vì cho đến nay trên thị trường Việt Nam chưa có mặt loại sản phẩm vữa trát và sơn lót dùng cho mục đích giảm thiểu tính thấm của kết cấu bao che làm từ blốc AAC. Kết quả thí nghiệm do nhóm tác giả thực hiện bước đầu cho thấy hoàn toàn có thể chế tạo được hai loại sản phẩm này trong phạm vi công nghiệp.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng góp ý cho nhóm thực hiện đề tài một số nội dung như: Chương 6: “Biên soạn hướng dẫn nâng cao khả năng chống thấm cho tường bao che sử dụng blốc bê tông khí chưng áp”, nội dung của chương còn sơ lược chưa có tính định hướng, chưa đề xuất được sơ đồ nguyên lý dạng lưu đồ cũng như sơ đồ công nghệ có bổ sụng thiết bị chế tạo không gian và thời gian thực hiện từng công đoạn để cho ra sản phẩm có chất lượng đạt yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật quy định; cần làm rõ một số cụ thể cho người đọc như: Co khô và co hóa học của vữa trát và sơn lót; Độ bền môi trường liên quan đến sơn, các chỉ tiêu cần có đối với sơn cùng loại và một số nội dung khác. Ngoài ra, các ý kiến cũng góp ý với nhóm thực hiện đề tài cần bổ sung, hoàn thiện thể thức trình bày văn bản của báo cáo theo yêu cầu quy định.

Phát biểu kết luận, TS. Nguyễn Quang Hiệp - Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng – Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu tổng hợp ý kiến của các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng, đánh giá báo cáo nhiệm vụ khoa học đã hoàn thành theo đề cương nhiệm vụ được duyệt; đề tài đã hoàn thành các nội dung đã đề ra và đề nghị nhóm tác giả tiếp thu ý kiến của Hội đồng để hoàn thiện báo cáo đề tài.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu chấm điểm xếp loại Khá.


Ninh Hoàng Hạnh 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE