Tin hoạt động
 
Thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050
10/3/19 2:50 PM

Ngày 02/10, tại trụ sở Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Vân Đồn đến năm 2040. Tầm nhìn đến năm 2050. Thứ trưởng Lê Quang Hùng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Vân Đồn, Ban quản lý KKT Vân Đồn; đại diện các bộ, ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng thẩm định.

Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 (gọi tắt là Quy hoạch chung 2009).

Thực hiện Quy hoạch chung 2009 đã được phê duyệt, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu vực xây dựng tập trung, thu hút các dự án đầu tư triển khai thực hiện để từng bước cụ thể hóa quy hoạch được duyệt. Đến tháng 12/2018, Vân Đồn đã thu hút được 52 dự án đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản, bất động sản.

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã xác định phát triển Vân Đồn là điểm đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh, vùng duyên hải Bắc Bộ và vùng Bắc Bộ.

Theo đó, Vân Đồn không chỉ phát triển dịch vụ du lịch chất lượng cao, cần phải tập trung phát triển các lĩnh vực dịch vụ thương mại, sản xuất tiên tiến ứng dụng công nghệ cao, các dịch vụ hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế vùng và khu vực.

Vì vậy cần phải rà soát điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT để có cơ cấu phát triển phù hợp với các ngành, lĩnh vực khác đã xác định trọng điểm Quy hoạch vùng tỉnh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết mục tiêu xây dựng KKT Vân Đồn là phù hợp với chiến lược phát triển biển Việt Nam, quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội KKT Vân Đồn và các định hướng của tỉnh Quảng Ninh.

Xây dựng KKT Vân Đồn trở thành một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của Việt Nam, nằm trong nhóm dẫn đầu về thành phố đáng sống của khu vực châu Á- Thái Bình Dương; trung tâm kinh tế năng động, phấn đấu là thành phố hiện đại thông minh.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Vân Đồn đến năm 2040. Tầm nhìn đến năm 2050, các chuyên gia thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã đóng góp ý kiến giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung Báo cáo về các lĩnh vực: Quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, công thương, giao thông, môi trường, nông nghiệp, văn hóa.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quang Hùng đề nghị phía đơn vị tư vấn cần nêu rõ những nội dung nào đã thực hiện và nội dung nào chưa thực hiện được. Đồng thời phân tích kỹ hơn về dự báo dân số và dự báo đất đai trong tương lai của KKT và lên danh sách lại các chỉ tiêu đất ở, bên cạnh đó cần rà soát lại chỉ tiêu khu vực lấn biển, khả năng khai thác tại những khu vực lấn biển. Bên cạnh đó, đơn vị tư vấn cần tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Báo cáo thuyết minh.
 

Theo báo Xây dựng


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE