Tin tổng hợp
 
Long An tập trung nâng cao đạo đức công vụ
10/8/19 2:04 PM

Thời gian qua, nhiều cấp ủy, chính quyền tỉnh Long An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao nhận thức công vụ, tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đã tạo được sự chuyển biến tích cực. Việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị từng bước đi vào nền nếp. Tác phong làm việc và thái độ phục vụ nhân dân được nâng lên.

Ðể tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Tỉnh ủy Long An yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đơn vị tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời cung cấp số điện thoại, mở hộp thư góp ý… để tiếp nhận phản ánh của người dân. Chú trọng việc phối hợp, kết hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện tinh giản biên chế, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những người không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác; thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức đảng, chi bộ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định.

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền, đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đối chiếu, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, các quy định về những điều đảng viên và những việc mà cán bộ, công chức, viên chức không được làm. Từ đó, có biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục, ngăn ngừa, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm.


Theo Nhân dân điện tử


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE