Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
12/28/18 10:04 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn số 3313/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Ngày 07/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1950/BXD-HTKT đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng, các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Báo cáo số 477/BC-CP ngày 12/10/2018 của Chính phủ gửi Quốc hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2019; Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 theo Đề cương tại Phụ lục đính kèm và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/01/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3313/BXD-HTKT.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_3313-BXD-HTKT_28122018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE