Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng
2/21/19 12:07 PM

Ngày 20/02/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 311/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Triển khai thực hiện Thông tư 06/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thực hiện Quyết định số 1280/QĐ-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ Xây dựng phê duyệt dự án Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng, Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng Hệ thống phần mềm dùng chung phục vụ công tác quản lý nhà nước và báo cáo thống kê ngành xây dựng kết nối từ trung ương đến địa phương tại địa chỉ: http://thongke.xaydung.gov.vn. Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị triển khai Thông tư số 06/2018/TT-BXD, Thông tư số 07/2018/TT-BXD và hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin thống kê ngành Xây dựng cho các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các đơn vị liên quan vào tháng 9 và tháng 10 năm 2018. Tại các buổi tập huấn các đại biểu tham dự đã được phổ biến về 02 thông tư, hướng dẫn sử dụng chức năng cập nhật, báo cáo số liệu, trình duyệt, phê duyệt số liệu, tổng hợp số liệu, tra cứu, khai thác số liệu, kết xuất báo cáo... Mỗi đơn vị tham dự tập huấn được cấp tài khoản để truy cập vào hệ thống phần mềm và nhập số liệu báo cáo thống kê. Tuy nhiên, một số Sở không có đại diện cán bộ tham dự buổi phổ biến và tập huấn phần mềm nói trên.

Để triển khai có hiệu quả việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng trên địa bàn, Bộ Xây dựng yêu cầu các Sở nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê bằng văn bản giấy và phần mềm đã được tập huấn cho các Sở đúng thời gian quy định. Theo quy định của Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng gồm kỳ báo cáo 6 tháng và năm. Đối với kỳ báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 15/6 năm báo cáo, kỳ báo cáo năm gồm: báo cáo ước tính gửi trước ngày 15/12 năm báo cáo, báo cáo chính thức gửi trước ngày 15/2 năm sau năm báo cáo.

Đối với các Sở không tham dự tập huấn phần mềm, yêu cầu đơn vị truy cập vào hệ thống phần mềm theo địa chỉ: http://thongke.xaydung.gov.vn, đăng nhập bằng tài khoản được cấp và nhập số liệu báo cáo lên hệ thống theo hướng dẫn.

Trong quá trình triển khai thực hiện phần mềm nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ theo số điện thoại: (024)39742071, email: hotrobctk@moc.gov.vn để được giải đáp, hướng dẫn.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 311/BXD-KHTC.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_311-BXD-KHTC_20022019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE