Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Xây dựng
5/21/19 9:03 AM

Ngày 20/5/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 388/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành Xây dựng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Hoàng Hải Vân, Phó Chánh Văn phòng, Bộ Xây dựng, Tổ trưởng

2. Ông Võ Chí Toàn, Phó Cục trưởng, Cục Phát triển đô thị, Thành viên

3. Bà Đỗ Thị Huệ, Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên

4. Bà Đỗ Tố Quyên, Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên, Thư ký TBT

5. Bà Đặng Thị Thu Hằng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên

6. Bà Lê Thị Hà, Chuyên viên phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên

7. Bà Đồng Thị Kim Chung, Chuyên viên phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên

8. Bà Phan Thị Dung, Chuyên viên phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Bộ Xây dựng, Thành viên

9. Ông Chử Văn Hải, Chánh Văn phòng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Thành viên

10. Bà Nguyễn Thị Minh Loan, Phó Chánh Văn phòng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Thành viên

11. Ông Bùi Đức Dũng, Phó Trưởng phòng Quản lý thiết kế, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên

12. Bà Tô Minh Thu, Phó Trưởng phòng Cơ chế, Viện Kinh tế xây dựng, Thành viên

13. Bà Nguyễn Thị Yến Ninh, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Kiến trúc quốc gia, Thành viên

14. Bà Nguyễn Thị Thùy Vân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật, Viện Khoa học công nghệ xây dựng, Thành viên

15. Ông Phùng Hưng, Chuyên viên chính, Văn phòng Cục Kinh tế xây dựng, Thành viên

16. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch tài chính, Thành viên

17. Ông Dương Văn Mạnh, Chuyên viên, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thành viên

18. Bà Nguyễn Hoài Thu, Chuyên viên, Vụ Quản lý doanh nghiệp, Thành viên

19. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, Chuyên viên, Vụ Pháp chế, Thành viên

20. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên, Vụ Vật liệu xây dựng, Thành viên

21. Bà Nguyễn Hiền Anh, Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế, Thành viên

22. Bà Phạm Thị Ninh, Chuyên viên Phòng Tổ chức hành chính, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Thành viên

23. Bà Lê Mai Hồng, Chuyên viên, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường, Thành viên

24. Ông Đỗ Văn Tuân, Chuyên viên, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc, Thành viên25. Ông Vũ Châu Giang, Chuyên viên, Vụ Tổ chức cán bộ, Thành viên

26. Bà Phạm Thị Thu Hương, Chuyên viên, Thanh tra Bộ, Thành viên

27. Bà Nguyễn Hà Phương, Thư viện viên, Viện Vật liệu xây dựng, Thành viên

28. Ông Nguyễn Chí Tài, Phụ trách Phòng Tổ chức - Hành chính, Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, nhiệm vụ của Tổ biên tập dự thảo Thông tư; tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Thông tư theo ý kiến của cơ quan thẩm định và ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thành viên Tổ biên tập có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp và đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo Thông tư; thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến soạn thảo Thông tư do Tổ trưởng tổ biên tập phân công.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo hoạt động của Tổ biên tập. Tổ biên tập tự giải thể sau khi Thông tư này được ban hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 388/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE