Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Gia Phát về hướng dẫn dự toán xây dựng công trình
11/2/18 2:44 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 2752/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Đầu tư phát triển và thương mại Gia Phát về hướng dẫn dự toán xây dựng công trình. 

Theo đó, việc lập dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định pháp luật có liên quan.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2752/BXD-KTXD. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2752-BXD-KTXD_01112018.docx) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE