Phản hồi các kiến nghị
 
Áp dụng QCVN 06:2010/BXD tại Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
5/17/19 4:39 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 480/BXD-KHCN ngày 17/5/2019 gửi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về việc bổ sung giải pháp theo quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD đối với các công trình Khu thương mại dịch vụ khách sạn và Khu nhà ở chung cư phục vụ tái định cư thuộc dự án Cải tạo khu B - Khu chung cư Quang trung, xây dựng tại phường Quang Trung, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 03/5/2019 Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số  824/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt đồng ý và trả lời Chủ đầu tư về các giải pháp bổ sung cho buồng thang bộ loại N3 thay thế thang N1 của (1) Khu thương mại dịch vụ khách sạn (tại trục C-F; 4-5); (2) Khu nhà ở chung cư phục vụ tái định cư (tại trục E-G; 11-13).

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định tại Mục 1.1.7 về các giải pháp kỹ thuật bổ sung cho các trường hợp riêng biệt phải được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý.

Theo đó, căn cứ các kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang loại N3 để thay thế thang loại N1 cho các công trình Khu thương mại dịch vụ khách sạn và khu nhà ở chung cư phục vụ tái định cư thuộc dự án Cải tạo khu B - Khu chung cư Quang trung đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại các văn bản số 824/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa dự án vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự án trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 480/BXD-KHCN.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_480-BXD-KHCN_17052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE