Phản hồi các kiến nghị
 
Chỉ số giá xây dựng các gói thầu XL15÷XL22, Dự án thành phần 2, thuộc Dự án ĐTXD công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ
9/9/19 4:08 PM

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 817/BQLDA4-DA3 ngày 16/5/2019 của Ban Quản lý dự án 4 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc thỏa thuận chỉ số giá xây dựng cho các gói thầu từ XL15÷XL22, Dự án thành phần 2, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 2139/BXD-KTXD (09/9/2019) có ý kiến như sau:

1. Về phương pháp và cơ sở tính toán chỉ số giá xây dựng: Việc xác định chỉ số giá vật liệu xây dựng, nhân công xây dựng, chỉ số giá máy thi công xây dựng các gói thầu từ XL15÷XL22, Dự án thành phần 2, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ do Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng thông báo tại văn bản số 819/VKT/ĐT ngày 25/4/2019 có đủ căn cứ pháp lý, phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Phương pháp và cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán các chỉ số giá xây dựng phù hợp với quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

Các chỉ số giá xây dựng tính toán phù hợp với sự biến động giá xây dựng tại khu vực của gói thầu.

2. Các chỉ số giá xây dựng nêu tại phụ lục kèm văn bản này chỉ áp dụng cho việc điều chỉnh giá hợp đồng (phần nội tệ) của các gói thầu từ XL15÷XL22, Dự án thành phần 2, thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, bổ sung hệ thống thoát nước mặt đường tại các vị trí cấp bách trên Quốc lộ.

Ban Quản lý dự án 4 – Tổng cục Đường bộ Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng và điều kiện cụ thể của từng gói thầu, phù hợp với quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2139/BXD-KTXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE