Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng Đắk Lắk xác định giá dịch vụ nghĩa trang
10/7/19 3:05 PM

Ngày 07/10/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 2375/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng Đắk Lắk về việc hướng dẫn xác định giá dịch vụ nghĩa trang.

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng: “chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng là cơ sở để tính giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng. Các chi phí dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ hỏa táng bao gồm dịch vụ chăm sóc, bảo quản, bảo trì, vệ sinh môi trường; các chi phí hợp lệ khác, thuế theo quy định của pháp luật.”

Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 5 Điều 4 Thông tư số 14/2018/TT-BXD ngày 28/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ nghĩa trang và dịch vụ hỏa táng: “Dịch vụ nghĩa trang bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng; xây mộ, cải táng, chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu giữ tro cốt và dịch vụ phục vụ việc thăm viếng, tưởng niệm. Giá dịch vụ tổ chức tang lễ; chăm sóc mộ, tu sửa mộ; bảo quản, lưu trữ tro cốt và dịch vụ phục vụ việc thăm viếng, tưởng niệm: xác định theo mặt bằng giá dịch vụ đã hình thành trên thị trường hoặc giá dịch vụ thỏa thuận giữa nhà cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ tùy theo yêu cầu và chất lượng cung cấp của dịch vụ, thời gian sử dụng dịch vụ phù hợp với chế độ chính sách của Nhà nước, đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương.”

Việc xác định giá dịch vụ nghĩa trang theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BXD đối với các nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước phụ thuộc vào:

- Tính chất của dịch vụ nghĩa trang;

- Cơ chế bố trí, phân bổ nguồn kinh phí;

- Mô hình hoạt động của tổ chức được giao quản lý, vận hành dịch vụ nghĩa trang;

- Nguồn thu hợp pháp từ việc quản lý, vận hành nghĩa trang;

- Các quy định có liên quan khác của địa phương.


Trung tâm Thông tin

Nguồn: Công văn 2375/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_2375-BXD-KTXD_07102019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE