Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
1/20/20 4:43 PM

Bộ Xây dựng nhận công văn số 835/2019/CV-VGR-PTDA, ngày 20/12/2019 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về bổ sung giải pháp theo QCVN 06:2010/BXD đối với công trình Khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shop-House Hà Giang, xây dựng tại phường Trần Phú, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 284/BXD-KHCN (20/1/2020) trả lời như sau:

Ngày 16/12/2019, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH đã có văn bản số 2540/PCCC&CNCH-P4 thẩm duyệt luận chứng về phòng cháy chữa cháy gửi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP về chấp thuận các giải pháp bổ sung, thay thế để thiết kế 01 buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 phù hợp với đặc điểm của công trình Khu trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shop-House Hà Giang tại vị trí trục (4-5, D-E). Theo đó, căn cứ quy định tại Mục 1.1.7 (QCVN 06:2010/BXD); Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thống nhất đồng ý các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt chấp thuận để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế buồng thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế buồng thang bộ thoát nạn loại N1 đối với công trình nêu trên.

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Vingroup - Công ty CP thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 2540/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp dảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 284/BXD-KHCN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_284-BXD-KHCN_20012020.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE