Tin cải cách hành chính
 
Hải Phòng: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng
10/3/19 4:23 PM

Sáng 2-10, đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2019 của thành phố và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa tại Sở Xây dựng.

Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình ghi nhận những chuyển biến tích cực của Sở Xây dựng trong công tác CCHC so với năm 2018, qua đó, góp phần quan trọng hoàn thành khối lượng nhiệm vụ khá lớn được thành phố giao. Để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, đồng chí yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, lãnh đạo các phòng, ban. Tập trung hoàn thiện đề án sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, pháp luật xây dựng cho đội ngũ Thanh tra xây dựng; khắc phục những hạn chế trong việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; thường xuyên kiểm tra việc lập và lưu trữ hồ sơ công việc theo đúng quy định. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm đúng pháp luật, không để xảy ra khiếu kiện phức tạp, đông người; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại bộ phận “một cửa”, có giải pháp cụ thể khuyến khích người dân, tổ chức sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, tăng tỷ lệ hồ sơ nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
 


Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu kết luận
tại cuộc kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Xây dựng.

Trong 9 tháng năm 2019, Sở Xây dựng hoàn thành 815/1000 nhiệm vụ UBND thành phố giao; giải quyết 1.501/1.510 hồ sơ trong lĩnh vực xây dựng xây dựng; thực hiện 11 lượt tiếp công dân; tiếp nhận và xử lý 25 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; giải quyết dứt điểm 4 vụ việc phức tạp, kéo dài trong lĩnh vực xây dựng; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận “một cửa” theo quy định tại Nghị định số 61 của Chính phủ; xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn các quận, huyện thực hiện./.


Theo haiphong.gov.vn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE