Trả lời cử tri
 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị điều chỉnh, bổ sung điểm b, mục 2 Điều 25 Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng giao cho "Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt” (trừ các công trình có quy mô nhỏ lẻ sử dụng đất < 5.OOOm2 tại khu quy hoạch nông thôn mới). Cử tri phản ánh, hiện nay quy định ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lấy ý kiến thống nhất bằng văn bản của sở quản lý công trình xây dụng chuyên ngành trước khi phê duyệt đối với các đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt, nên trong quá trình triển khai thực hiện các công trình quy hoạch xây dựng diện tích nhỏ như: nhà văn hóa thông bản, các điểm trường học... đã được duyệt theo quy hoạch nông thôn mới thời gian thẩm định, phê duyệt kéo dài”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Hồ Chí Minh gửi tới sau kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: "Cử tri tiếp tục đề nghị Bộ Xây dựng xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư cụ thể trong công tác bảo trì chung cư, công tác phòng cháy chữa cháy và việc cấp chủ quyền cho các hộ dân, mặc dù hệ thống pháp luật quản lý, vận hành nhà chung cư đã không ngừng được hoàn thiện, bổ sung nhưng vẫn còn nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại giữa cư dân và chủ đầu tư tại một số dự án”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri Thành phố Đà Nẵng gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 8 khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 03/BDN ngày 08/01/2019, nội dung kiến nghị: "Cử tri kiến nghị xem xét, sửa đổi Luật Nhà ở theo hướng quy định chặt chẽ hơn quyền sở hữu nhà ở của cá nhân, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Bởi lẽ thời gian gần đây, việc người nước ngoài sở hữu nhà ở, sinh sống tại Việt Nam đã gây nhiều bất ổn về an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội; làm cho công tác quản lý nhà nước gặp nhiều khó khăn”.

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019, nội dung kiến nghị: “Sớm ban hành chính sách hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg giai đoạn 2. Xem xét tăng mức vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo: nâng mức vay tối đa đối với hộ xây dựng mới là 40 triệu đồng/hộ (đối với hộ sửa chữa giữ nguyên mức vay tối đa như hiện nay là 25 triệu đồng/hộ) để hộ nghèo có thể vay vốn làm nhà ở đảm bảo theo diện tích tối thiểu quy định.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Gia Lai gửi tới Quốc hội sau Kỳ họp thứ 8 do Ban Dân nguyện của Quốc hội chuyển đến theo công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị có chính sách nâng mức vay cho hộ nghèo vay vốn xây dựng nhà ở, vì hiện nay mức vay tối đa là 25 triệu đồng/hộ là quá ít, không đảm bảo cho người nghèo làm nhà mặc dù đã có sự chung tay, hỗ trợ của cộng đồng”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình gửi Thủ tướng Chính phủ tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo văn bản số 170/VPCP-QHĐP ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị cần kiểm tra, rà soát chặt chẽ các quy hoạch xây dựng, giao thông đô thị để giảm thiểu tối đa tình trạng ách tắc giao thông như hiện nay tại các thành phố”.

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Phúc do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Đề nghị quan tâm hơn nữa về vấn đề xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân để có thể quản lý tốt hơn đối tượng này đồng thời giảm bớt khó khăn cho công nhân làm việc xa gia đình”.

 

Ngày 10/01/2020, Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 03/BDN ngày 08/01/2020, nội dung kiến nghị: “Trong thời gian qua tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ 1.983 hộ gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở (theo kết quả rà soát hộ gia đình có nhu cầu tại thời điểm năm 2013-2014) theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, qua rà soát hiện nay trên địa bàn tỉnh phát sinh khoảng 200 hộ người có công còn khó khăn về nhà ở (trong đó 100 hộ xây mới, 100 hộ sửa chữa). Trong điều kiện ngân sách địa phương còn khó khăn, đề nghị xem xét trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Kon Tum thực hiện hỗ trợ cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.”

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của UBND tỉnh Trà Vinh tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30 và 31 tháng 12 năm 2019 do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10 tháng 01 năm 2020 về việc xử lý kiến nghị của các địa phương, trong đó UBND tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn chi tiết cụ thể việc lập phê duyệt đề án xử lý tiêu thụ tro, xỉ theo Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng" (Quyết định số 452/QĐ-TTg) và Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp xử lý tro, xỉ, thạch cao làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng (Quyết định số 1696/QĐ-TTg).

 

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Tháp do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 415/BDN ngày 08/11/2019, nội dung kiến nghị: “Cử tri kiến nghị Bộ Xây dựng cần có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể việc chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng đối với các công trình xây dựng. Vì theo Luật Xây dựng 2014 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong xây dựng là “Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng” nhưng lại không quy định việc xử lý vi phạm; hơn nữa theo Luật Nhà ở 2015 về quyền chủ sở hữu nhà ở và người sử dụng nhà ở quy định “chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có quyền sử dụng nhà ở vào mục đích để ở và các mục đích khác mà luật không cấm”.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE