Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
9/10/19 4:06 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo công văn số 199/BDN ngày 12/6/2019 với nội dung kiến nghị như sau: “Đề nghị tham mưu cho Chính phủ ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, quy chế quản lý, vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)…

Lý do đề xuất: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có chỉ đạo tại văn bản số 2380/VPCP-CN ngày 24/8/2018 về việc báo cáo về tình hình đầu tư kinh doanh các công trình xây dựng đa năng có kết hợp chức năng để ở (condotel, officetel, resort) và đề xuất hướng giải quyết”. Theo đó đã giao Bộ Xây dựng: “...Chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: a) Nghiên cứu, ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với loại hình công trình căn hộ du lịch (condotel); b) Nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý, vận hành loại hình công trình văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)...”. Trong thực tế đang phát triển mạnh các loại hình đầu tư kinh doanh này nhưng chưa có quy định hướng dẫn thực hiện”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 2144/BXD-KHCN (10/9) xin được trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 và văn bản số 2380/VPCP-CN ngày 24/8/2018) về việc Nghiên cứu, ban hành quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng đối với loại hình công trình căn hộ du lịch (condotel) và nghiên cứu, xây dựng quy định quản lý vận hành đối với loại hình căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn (officetel).

Theo đó, Bộ Xây dựng đang khẩn trương soát xét và biên soạn mới các quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến loại hình căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel), dự kiến sẽ ban hành các quy định này vào cuối năm 2019.

Đối với việc “Nghiên cứu, ban hành quy chế quản lý vận hành đối với loại hình căn hộ du lịch (condotel), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)” Bộ Xây dựng đang thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2144/BXD-KHCN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE