Tin chi tiết
 
Danh mục các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2010
4/20/10 12:00 AM

Các dự án sử dụng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2010

TT

 Tên Dự án

Mục tiêu

Lĩnh vực chuyên môn

Loại dự án

Thời gian thực hiện

Tình hình thực hiện vốn đầu tư đến tháng 10/2010

1

 Dự án ĐTXD hai tuyến đư­ờng thành phố nằm trong khu vực dự án ĐTXD cơ sở hạ tầng khu đoàn ngoại giao tại Hà Nội (Chủ đầu tư :TCTXD Hà Nội)

ĐTXD hai tuyến đ­ường thành phố

Giao thông

Dự án nhóm B

2010

62.86%

2

 Dự án đầu tư­ xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học- Viện Kinh tế XD

Đầu tư­ xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học- Viện Kinh tế XD

KHCN

Dự án nhóm B

2010

41.14%

3

 Dự án Cải tạo cơ sở vật chất và tăng cư­ờng trang thiết bị  Phân Viện Miền Nam- Viện KHCNXD

Cải tạo cơ sở vật chất và tăng cư­ờng trang thiết bị  Phân Viện Miền Nam- Viện KHCNXD

KHCN

Dự án nhóm C

2010

50,99%

4

 Dự án ĐTXD Xưởng thực hành đa năng và giảng đường công nghệ cao- Trư­ờng CĐ nghề Lilama1

ĐTXD Xưởng thực hành đa năng và giảng đường công nghệ cao- Trư­ờng CĐ nghề Lilama1

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2010

83.33%

5

 Dự án ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

ĐTXD Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm A

2010

43.77%

6

 Dự án ĐTXD Nhà học đa năng- Trư­ờng CĐ nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1

ĐTXD Nhà học đa năng- Trư­ờng CĐ nghề cơ giới cơ khí xây dựng số 1

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2010

72.86%

7

 Dự án ĐTXD công trình- Trường CNKT-BDNVXD An Dương (nay là Trường Trung cấp kỹ thuật- nghiệp vụ Hải Phòng).

ĐTXD công trình- Trường CNKT-BDNVXD An Dương

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2010

95.71%

8

 Dự án ĐTXD Nhà học 13 tầng- Tr­ường ĐHKT Hà Nội

ĐTXD Nhà học 13 tầng- Tr­ường ĐHKT Hà Nội

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2010

91.35%

9

 Dự án ĐTXD Khu thực hành công nghệ cao – Trường CĐN Lilama2

ĐTXD Khu thực hành công nghệ cao – Trường CĐN Lilama2

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm B

2010

100.00%

10

 Dự án ĐTXD KTX sinh viên- Trường CĐXD số 1

ĐTXD KTX sinh viên- Trường CĐXD số 1

Giáo dục và đào tạo

Dự án nhóm C

2010

96.67%

11

 Dự án đầu tư­ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện XD (mới)

Đầu tư­ xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện XD

Văn hoá, y tế xã hội

Dự án nhóm B

2010

15.54%

12

 Dự án Tái đền bù GPMB và cải tạo Trung tâm Điều d­ưỡng, Phục hồi chức năng ngành XD phía Nam

Đền bù GPMB và cải tạo Trung tâm Điều d­ưỡng, Phục hồi chức năng ngành XD phía Nam

Văn hoá, y tế xã hội

Dự án nhóm B

2010

71.66%

13

 Dự án ĐTXD Bảo tàng lịch sử Quốc gia

ĐTXD Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Dân dụng

 

2010

Chư­a đ­ược bố trí kế hoạch 2010

14

 Dự án ĐTXD nhà Quốc hội

ĐTXD nhà Quốc hội

Dân dụng

 

2009-2011

33.79%

15

 Ch­ương trình tiết kiệm năng lượng - Dự án “ứng dụng thí điểm giải pháp tiết kiệm năng lượng vào nhà ở cao tầng tại lô đất CT-9 khu đô thị mới Việt H­ưng” do Tổng công ty đầu tư­ phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư­

Thí điểm giải pháp tiết kiệm năng lượng vào nhà ở cao tầng

KHCN

 

2010

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE