Tin hoạt động
 
Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc tại Bộ Xây dựng
4/16/19 9:49 AM

Ngày 12/4/2019, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban dẫn đầu đã có buổi làm việc với Bộ Xây dựng để khảo sát 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW của Ban Bí thư (Khóa X) về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc triển khai kế hoạchphát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng và lãnh đạo các Cục, vụ chức năng của Bộ Xây dựng tiếp và làm việc với đoàn.

Phó trưởng ban Tuyên giáo TƯ Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng đã trình bày Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW trên các mặt lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kết quả công tác phối hợp giữa Bộ Xây dựng và Ban tuyên giáo Trung ương và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Theo Báo cáo, trong thời gian qua, các cơ quan báo chí của Bộ Xây dựng đã thường xuyên phối hợp với ban tuyên giáo các cấp trong công tác thông tin, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực xây dựng; các chủ trương, đề án, dự án lớn có tác động đến đông đảo nhân dân, phản ánh sự kiện thời sự trong nước và quốc tế liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng; phản ánh đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người lao động ngành Xây dựng; thông tin kịp thời, chính xác về các hoạt động của Bộ và thực tiễn hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước; tuyên truyền, nhân rộng, nêu gương các nhân tố điển hình tiên tiến, phê phán các hiện tượng tiêu cực, phản ảnh và định hướng dư luận xã hội, góp phần nâng cao dân trí đối với các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Thông qua nhiều hình thức thông tin tuyên truyền như báo in, báo điện tử, cổng thông tin điện tử, họp báo định kỳ, hội nghị, hội thảo, tập huấn, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp công dân, hoạt động thông tin, tuyên truyền của Bộ Xây dựng đã góp phần quan trọng trong công tác phổ biến pháp luật xây dựng, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành Xây dựng trên các lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc, phát triển đô thị,hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở, công sở, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã phát biểu ý kiến về báo cáo của Bộ Xây dựng. Các thành viên đoàn công tác đánh giá Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo đài trong công tác thông tin, truyền thông và đạt được nhiều kết quả tốt; các hoạt động của Bộ Xây dựng như xây dựng thể chế, chính sách, lập và thẩm định quy hoạch, ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn đều tuân thủ đúng trình tự quy định của pháp luật về lấy ý kiến nhân dân; hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện thường xuyên, định kỳ đúng quy định. Tuy nhiên, trong báo cáo chưa nêu nổi bật về hoạt động phối hợp với Ban Tuyên giáo TW trong việc định hướng dư luận, tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong các đề án, dự án lớn do Bộ Xây dựng triển khai…
 

Toàn cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt đoàn công tác, Phó trưởng ban Tuyên giáo Lê Mạnh Hùng đánh giá báo cáo của Bộ Xây dựng đã phản ánh đầy đủ các hoạt động của ngành, gắn liền với công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí. Các cơ quan báo xây dựng, tạp chí xây dựng của Bộ thường xuyên dự các buổi giao ban báo chí tại Ban Tuyên giáo TW. Công tác tuyên truyền, thông tin về các hoạt động của Ngành đã được Bộ Xây dựng triển khai tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó trưởng ban Tuyên giáo Lê Mạnh Hùng đề nghị Bộ Xây dựng tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Ban Tuyên giáo trong việc tuyên truyền về các dự án lớn liên quan đến quốc kế dân sinh, cung cấp thông tin cũng như báo cáo viên về các lĩnh vực của ngành Xây dựng trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực được dư luận quan tâm như phát triển nhà ở, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, quy hoạch và phát triển đô thị…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng tiếp thu ý kiến của đồng chí Lê Mạnh Hùng, trưởng đoàn công tác và các thành viên trong đoàn công tác để hoàn thiện báo cáo, đồng thời cho biết, sắp tới, Bộ Xây dựng sẽ chủ động xây dựng chương trình phối hợp với Ban Tuyên giáo TƯ trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội của ngành Xây dựng giai đoạn 2019 -2025.


Minh Tuấn


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE