Tin hoạt động
 
Nghiệm thu đề tài KHCN do Viện Khoa học công nghệ xây dựng thực hiện
9/17/19 11:21 AM

Ngày 16/9/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài KHCN trọng điểm “Sử dụng tro bay (Vĩnh Tân) và bùn đỏ (Tân Rai - Nhân Cơ) làm chất kết dính Geopolyme để chế tạo các loại gạch không nung và cấu kiện xây dựng dùng trong xây dựng công trình vùng TP.Hồ Chí Minh”, do Viện KHCN Xây dựng thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường, PGS.TS Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Trình bày tóm tắt Báo cáo thuyết minh đề tài, thay mặt nhóm nghiên cứu, Chủ nhiệm đề tài - TS. Nguyễn Hồng Hải cho biết, hiện nay, tro, xỉ phế thải của các nhà máy nhiệt điện đốt than có khối lượng bằng khoảng 20 - 35% khối lượng nhiên liệu than đá ban đầu. Tại Công ty Nhiệt điệt Vĩnh Tân 2 có lượng tồn tro, xỉ rất lớn. Trong khi đó, tro bay nhiệt điện Vĩnh Tân với hàm lượng mất khi nung (MKN) là 12%, có thể dùng để chế tạo chất kết dính Geopolyme cho sản xuất gạch không nung và cấu kiện bê tông đúc sẵn, đáp ứng nhu cầu xây dựng của khu vực TP. Hồ Chí Minh; bùn đỏ Tân Rai là phế phẩm công nghiệp có tính kiềm cao phù hợp cho phản ứng Geopolyme.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là chất kết dính, gạch và bê tông Geopolyme sử dụng phế thải công nghiệp tro bay, bùn đỏ, xỉ lò cao. Phạm vi nghiên cứu là tính chất cơ lý của gạch Geopolyme và bê tông như cường độ, độ hút nước, chế tạo từ nguồn nguyên vật liệu trong nước.

Theo TS. Nguyễn Hồng Hải, trong quá trình nghiên cứu, nhóm tác giả đã tổng hợp tình hình chế tạo Geopolyme trong nước và quốc tế; đánh giá chất lượng nguồn tro bay, bùn đỏ và xỉ lò cao để chế tạo chất kết dính Geopolyme; chế tạo bê tông Geopolyme từ chất kết dính Geopolyme phối hợp với các loại cốt liệu phù hợp, kết quả nghiên cứu cho thấy, khả năng chịu lực của dầm Geopolyme bê tông cốt thép tương đương với dầm bê tông cốt thép sử dụng chất kết dính xi măng có cùng mác bê tông; đồng thời xây dựng quy trình sản xuất chất kết dính và gạch không nung loại rỗng, xây dựng quy trình sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài kiến nghị cần có thêm các đề tài nghiên cứu sâu hơn về hiện tượng chiết kiềm của gạch Geopolyme; độ bền của gạch Geopolyme trong điều kiện môi trường Việt Nam; Geopolyme chịu nhiệt, chống cháy, chống axit; tính chất cơ lý của dầm GPC để tính toán cấu kiện bê tông cốt thép sử dụng vật liệu này.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đã phát biểu ý kiến, trao đổi với nhóm tác giả để hoàn thiện báo cáo đề tài, trong đó lưu ý về sử dụng chính xác và thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành; bố cục báo cáo và các lỗi văn bản.

Đồng tình và tổng hợp ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả trong việc thực hiện đề tài này; sản phẩm của đề tài đáp ứng về số lượng, chủng loại và chất lượng theo hợp đồng. Chủ tịch Hội đồng Vũ Ngọc Anh cũng đề nghị nhóm tác giả tiếp thu và hoàn thiện Báo cáo đề tài theo ý kiến của Hội đồng, trình Bộ Xây dựng xem xét quyết định.


Trần Đình Hà


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE