Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 05/07/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 912/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Linh Gia đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 811/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn và kiểm định chất lượng công trình Miền Trung đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 810/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần tư vấn Trường Sơn Việt đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 809/GCN-BXD về Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam - CTCP đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 27/6/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 807/GCN-BXD về Công ty cổ phần Tư vấn 1105 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 799/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công Ty TNHH tư vấn và xây dựng Đại học Giao thông vận tải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 798/GCN-BXD về việc Chi nhánh Công Ty cổ phần UTC 2 đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 797/GCN-BXD về việc Công Ty Cổ phần BPT điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 796/GCN-BXD về việc Viện Quy hoạch xây dựng Ninh Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 25/06/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 795/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Thép VAS Việt Mỹ đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE